Lưu ý: Kết quả có thể phụ thuộc vào cơ địa mỗi người